جعبه تقسيم الكترونيكي (جانكشن باكس)         

جانكشن باكس یا جعبه تقسیم الکترونیکی وسيله اي است كه وظيفه اتصال لودسل ها به يكديگر و يكسان سازي نقاط مختلف باسكول از لحاظ نمايش وزن را بر عهده دارد. اهميت جانكشن باكس تا جايي است كه نهايت دقت لودسل و نشاندهنده باسكول به دقت آن وابسته است. امروزه در باسكول هاي تمام الكترونيك شاهد مشكلاتي هستيم كه ناشي از عدم شناخت اين وسيله مهم الكترونيكي است كه با يك ولتاژ بسيار كوچك در لودسل سر و كار دارد. جعبه تقسيم مدل ضد رطوبت تنها جعبه تقسيمي است كه قسمت الكترونيكي آن ضد رطوبت مي باشد. اين ويژگي در جعبه تقسيم هاي ديگر وجود ندارد و با كمترين رطوبت صدها كيلوگرم خطا در توزين ايجاد مي نمايد.