نمایش 1–12 از 16 نتیجه

باسكول 10 تن تمام فلز داخل زمين (مدلM40 )

باسكول جاده ای 10تن فلزی یا باسکول خاورکش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 6 متر بیشتر نباشد. در تناژ 5 تن یا باسکول نیسان کش نیز قابل طراحی و اجرا است.

باسكول 10 تن تمام فلز داخل زمين بدون شاسی مدل M20

باسكول جاده ای 10تن فلزی یا باسکول خاورکش فلزی، بدنه کلی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل روی زمین در ابعاد استاندارد 2.5*6 متر طراحی و اجرا میشوند و باسکول شاسی اصلی ندارد. در تناژ 5 تن یا باسکول نیسان کش نیز قابل طراحی و اجرا است.

باسكول 10 تن تمام فلز روي زمين (مدل M50)

باسكول جاده ای 10تن فلزی یا باسکول خاورکش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل روی زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 6 متر بیشتر نباشد. در تناژ 5 تن یا باسکول نیسان کش نیز قابل طراحی و اجرا است.

باسكول 10 تن تمام فلز روي زمين بدون شاسی مدل M10

باسكول جاده ای 10تن فلزی یا باسکول خاورکش فلزی ، بدنه کلی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل روی زمین در ابعاد استاندارد 2.5*6 متر طراحی و اجرا میشوند و باسکول شاسی اصلی ندارد. در تناژ 5 تن یا باسکول نیسان کش نیز قابل طراحی و اجرا است.

باسكول 50 تن تمام فلز داخل زمين (مدلM40 )

باسكول جاده ای 50تن فلزی یا باسکول کامیون کش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 50 تن تمام فلز داخل زمين بدون شاسی مدل M20

باسكول جاده ای 50تن فلزی یا باسکول کامیون کش فلزی ، بدنه کلی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین در ابعاد استاندارد 3*8 متر طراحی و اجرا میشوند و باسکول شاسی اصلی ندارد.

باسكول 50 تن تمام فلز روي زمين (مدل M50)

باسكول جاده ای 50تن فلزی یا باسکول کامیون کش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل روی زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 8 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 تن تمام فلز داخل زمين (مدلM40 )

باسكول جاده ای 60 تن فلزی یا باسکول تریلی کش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 60 تن تمام فلز داخل زمين بدون شاسی مدل M20

باسكول جاده ای 60 تن فلزی یا باسکول تریلی کش فلزی ، بدنه کلی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین در ابعاد استاندارد 3*16 متر طراحی و اجرا میشوند و باسکول شاسی اصلی ندارد.

باسكول 60 تن تمام فلز روي زمين (مدل M50)

باسكول جاده ای 60 تن فلزی یا باسکول تریلی کش فلزی ، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل روی زمین میباشد و مناسب وسایل نقلیه ای است که طول آن از 16 متر بیشتر نباشد.

باسكول 80 تن تمام فلز داخل زمين (مدلM40 )

باسكول جاده ای 80 تن تمام فلز و یا تناژ های بالاتر الی 200 تن، قابل طراحی و اجرا با شاسی فلزی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین میباشد که در ابعاد استاندارد 3*18 متر ساخته میشوند.

باسكول 80 تن تمام فلز داخل زمين بدون شاسی مدل M20

در باسكول جاده ای 80 تن تمام فلز و یا تناژ های بالاتر الی 200 تن، بدنه کلی و صفحه باسکول بصورت ترکیبی از تیرآهن و ورق در مدل داخل زمین در ابعاد استاندارد 3*18 متر طراحی و اجرا میشوند و باسکول شاسی اصلی ندارد.