باسکول های جاده ای       

باسكول جاده اي دستگاهي است كه وسايل نقليه جاده اي اعم از كاميون، تريلر و كمر شكن را در يك مرحله و با استفاده از نيروي جاذبه زمين توزين مي كند. باسكول هاي ساخت گروه فرد ایران به طور معمول در دو نوع روي زمين و داخل زمين و در ظرفيت هاي 5 الي 200 تن و در ابعاد 2×4 متر الي 4×24 متر توليد مي گردند. اين باسكول ها با توجه به صنف مشتري و نوع كاربري باسكول در سه نوع تجاري، صنعتي و سنگين طراحي و توليد مي گردد.

باسکول تمام فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از فلز بوده و با رنگهاي صنعتي يا اپوكسي قابل توليد و ارائه به بازار مي باشند. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون 40 روز است.

باسکول بتن فلز

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي از فلز و جنس صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب باسكول با در نظر گرفتن اجراي فونداسيون و دال بتني 75 روز است.

باسکول پیش ساخته

در اين نوع پلاتفر مها جنس شاسي و صفحه باسكول از بتن مسلح مي باشد. زمان تقريبي نصب اين باسكول با در نظر گرفتن نصب فونداسيون پيش ساخته 3 روز است.